Kortere byggetid. Lengre levetid.

I 2017 åpnet vi ny fabrikk på Åndalsnes – det mest moderne anlegget i Norge. Her har vi økt kapasitet, mer automatisering og dermed en mer rasjonell produksjon. Slik har vi sikret oss konkurransekraft og mulighet for å utvide leveringen både i kvantitet og geografisk område..Elementpartner Vegger

Vegger

Kompakte og isolerte veggelementer til alle typer bygg. Bolig, næringsbygg, tunnelvegger, tekniske bygg og anlegg. Veggelementene produseres med overflater og ytelser tilpasset kundens ønsker og behov, hva angår estetikk og tekniske krav. Overflater kan støpes mot ulike matriser og i forskjellige farger.

Vegg-Helsehus


Elementpartner Svalgang og balkong

Søyler og bjelker

Produksjon av slakkarmerte søyler og bjelker i ulike dimensjoner og behov. Vi produserer RB-, LB-, og DLB-bjelker.

elementpartner-soyler


Elementpartner Svalgang og balkong

Svalgang og balkong

ElementPartner har lang erfaring med svalganger og balkonger med fleksible opphengsløsninger tilpasset kundens behov.

elementpartner-balkong


Elementpartner Infrastuktur

Infrastruktur

I mange år har vi vært med på å bygge Norges infrastruktur. Vi har levert elementer til flere veiprosjekter og tunneler med stor suksess, takket være kvaliteten og holdbarheten på våre produkter.

elementpartner-infrastruktur


Elementpartner Trapper og repos

Trapper og repos

Vi produserer rettløpstrapper og repos i grå betong. Vi benytter det nyeste av lyddempende repos-oppheng.

Elementpartner-Trapper


Elementpartner Kaier

Kaier

Partner-kaia er et byggesystem for kaier som gir kort byggetid og lang levetid. Elementene produseres inne og blir impregnert i fabrikk. Kaibjelker, dekkeelementer, frontskjørt og avlastingsplater – alt kan leveres som element.

elementpartner-kai